ท่านเจ้าของสินค้า หรือหน่วยงานองค์กรใด ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ สินค้า หรือข่าวสาร เพื่อให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ปัจจุบันนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน หรือวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกระจายข่าวเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง เราคือกลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รวมกลุ่มกันทั่วประเทศ ทั้งประเภท วิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชน วิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะ และวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ซึ่งกระจายกันอยู่ทุกจังหวัด รวมกันเป็นเครือข่ายมากกว่า 1,000 สถานี ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ คุณกิตติธัช ภูธนะโภคิน 083-1140014 , 0846542820 , 088-2863177 หรือ 081-6644441 หรือที่ E-Mail : info@thailandradio.net หรือที่ ID Line : 0846542820k บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มระวังภัยทางสังคมจัดประชุม

กลุ่มระวังภัยทางสังคมจัดประชุม

เครือข่ายสถานีวิทยุระวังภัยทางสังคม ได้จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกรายละเอียดและข้อกฎหมาย

การประชุม

การประชุม

เครือข่ายสถานีวิทยุระวังภัยทางสังคมจัดประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลแหลมฉบัง